Inngangsparti på skolen med elever

Mandag 17. august starter et nytt skoleår. NY INFORMASJON OM TIDSPUNKT FOR OPPMØTE KOMMER TORSDAG

Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

 

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som innføres i alle videregående skoler i Innlandet i høst.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Elev mottar vitnemål av kontaktlæreren

Elevene fikk sine vitnemål av kontaktlærerne sine under en høytidelig seremoni på skolen.

Utdeling av vitnemål

I dag fikk elevene i studieforberedende Vg3 sine vitnemål.

Inngangspartiet på skolen med spirea i forgrunnen

Siste skoledag for i år er torsdag 18. juni og første skoledag neste skoleår er 17. august.

Illustrasjon vitnemål

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Elever på vei til skolen

Her kommer plan for uke 23, 24 og 25.

Oppdatert 3/6

Kattahallen med elever

Klasserom og idrettshallene leies ut til lag/foreninger.

Skolen sett utenfra

Elevene som går siste år på Hamar katedralskole inviteres til avslutningsseremoni 16. og 17. juni

Til toppen