Utdeling av jod-tabletter

Om det oppstår en atomhendelse, vil elever under 18 år få utdelt jod-tabletter på skolen. Tablettene blir bare delt ut dersom Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det.

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jod-tabletter tilgjengelige. Kommunene distribuerer tablettene til skolene. 

Kommuner med videregående skoler har ansvar for å distribuere jod-tabletter til alle elever under 18 år selv om elevene bor i andre kommuner. 

Sannsynligvis ikke behov

Norge har god atomberedskap og vi er godt forberedt hvis det skulle komme utslipp av radioaktive stoff i Ukraina eller andre steder.

Om det skulle oppstå et utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina, og vinden blåser mot Norge, vil det ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det kommer hit. 

Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa.no)

Kriseutvalget for atomberedskap bestemmer

Tablettene skal bare benyttes hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det, og kun på det tidspunktet og i den doseringen som anbefales.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mer informasjon om jod-tabletter ved atomulykker.

Oppbevares på skolen

Helsemyndighetene anbefaler at jod-tablettene oppbevares på skolene der elevene oppholder seg på dagtid. Da er tablettene tilgjengelige hvis det skjer en hendelse med forventet radioaktivt nedfall i åpningstiden til skolen.

Til elever under 18 år

Alle elever under 18 år vil få utdelt tabletter på skolen hvis det blir behov. Det forventes at elever over 18 år sørger for jod-tabletter selv.

Elever under 16 år må ha samtykke

For elever under 16 år trenger skolen foresatte sitt samtykke til å kunne dele ut jod-tabletter ved en eventuell kjernefysisk ulykke, i tråd med nasjonale myndigheters råd.

Samtykkeskjema

Samtykke til utlevering av jod-tabletter for barn under 16 år (PDF, 44 kB)

Samtykkeskjemaet slettes når eleven har fylt 16 år.

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?

Myndighetene kan gi råd eller pålegg om tiltak som du bør følge ved en eventuell atomulykke:

Hold deg innendørs

Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen. Varmepumper kan være på.

Innendørsopphold vil normalt ha kort varighet og ikke utover 2 døgn. Innendørsopphold reduserer hvor mye stråling du utsettes for. Det hindrer også at du puster inn radioaktiv forurensning eller får det på kroppen.

Ta jod-tabletter bare dersom myndighetene gir råd om det

Kjøp jodtabletter på apoteket for hjemmelagring. Gjør dette før en ulykke skjer, slik at du har dem tilgjengelig.

Jod-tabletter skal du kun ta etter råd fra myndighetene, og det vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende. Tablettene beskytter mot kreft i skjoldbruskkjertelen.

Dusj om du har fått radioaktiv forurensning på deg

Vask deg med såpe uten å skrape opp huden. Bruk sjampo, men ikke balsam som kan feste forurensningen til håret.

Vask klær i maskinen som normalt. Tørk av skoene med en fuktig fille og kast fillen etterpå. 

Følg kostholdsråd

Myndighetene kan gi råd om å unngå mat og drikke som ikke er kontrollert av myndighetene. Dette gjelder for eksempel frukt og grønnsaker fra egen hage og vann fra cisterne, samt mat som du sanker selv som vilt, ferskvannsfisk, sopp og bær.

Mat kjøpt i butikk og drikkevann i springen er trygt.

Respekter myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

Følg med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.

Les mer om rådene på dsa.no/atomberedskap 
Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa.no)