Hamar katedralskole

Kantina

Kantina

Biblioteket

Biblioteket

Kriseinfo

Kriseinfo

Studieverkstedet

Studieverkstedet
  • Skolebilde
  • Kattawalken
  • Inne-ute
  • Til skolen
  • Elevskap


Nyheter

Fagdag vann og avløp

Fagdag vann og avløp

Elever fra TIP deltok på fagdag om vann og avløp ved skolen.

Roy Rindal (HIAS IKS), Thomes Trømborg (GIVAS IKS) og Steinar Nybruket (Norsk Vann) presenterte arbeidet med elever: 

Elever fra den videregående skolen går i lære i bedrift innen vann og avløp. Samtidig får de den teoretiske opplæringen ved å delta sammen med driftsoperatører på 3-ukers kursene i regi av Norsk Vann. Dette har vist seg å fungere bra. Lærlingene som deltok i pilotprosjektet fikk i tillegg tilført teoretiske kunnskaper om kjemiprosess ved å delta på et prøvekurs i et nyutviklet forkurs i kjemiprosessfaget. Lærlingene kan etter dette derved melde seg opp til fagprøven i kjemiprosessfaget. 

Den europeiske språkdagen

Den europeiske språkdagen

Markering av den europeiske språkdagen i kantina.

For fjerde år på rad markerer vi den europeiske språkdagen 26. september med ei fremmedspråkuke i kantina. Kantina serverer mat fra kulturene knyttet til de fem fremmedspråkene det undervises i ved skolen. Hvert språk har hver sin dag. I tillegg spiller fremmedspråklærerne musikk fra de ulike kulturene. Høstens fremmedspråkuke ved skolen innledes på selve språkdagen fredag 26.9, med engelskspråklig mat og musikk. Deretter følger de andre kulturene på fra mandag til og med torsdag i uke 40. Onsdag 1.10 er det quiz. Denne blir i samme stil som de andre quizrundene vi har hatt i høst, men denne gangen kan det bli premie på andre enn vinnerlaget også!

Den europeiske språkdagen har vært markert i Europa den 26. september hvert år helt siden 2001. Det var Europarådet i Strasbourg som tok initiativet. Europeerne oppfordres til å lære seg flere språk. Økt språklig mangfold fører ikke bare til interkulturell forståelse, det er også en viktig del av kontinentets kulturarv. Flerspråklighet er viktig!

På vei til Frankrike

På vei til Frankrike

Mange av skolens vg2-elever med fransk som fremmedspråk reiser fredag 19.9 til Mâcon i Bourgogne i Frankrike. Oppholdet er del av en utveksling mellom Lycée Lamartine i Mâcon og Hamar katedralskole. Katta-elevene skal bo hos franske vertsfamilier. Uke 39 vil by på mange utfordringer og  opplevelser for de norske elevene, som å delta i en fransk skolehverdag, ekskursjoner i området rundt Mâcon og til slutt et opphold i Paris på vei hjem. Reisen dekkes av Trollmidler (www.fivai.no). Samarbeidet med Lycée Lamartine har foregått over flere år, og det er tredje gang skolen sender elever på ekskursjon til dette området i Frankrike.

Kartleggingsprøver Vg1

Kartleggingsprøver Vg1

Det vil i løpet av de kommende ukene gjennomføres obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing av alle elever på Vg1.
Kartleggingsprøver er et verktøy brukes for å finne elever som ikke har nødvendige ferdigheter i lesing og regning fra grunnskolen. Vi ønsker og å gi disse elevene et tilbud om ekstra oppfølging.

Nye studenter fra Barnevernsutdanninga på Lillehammer

Nye studenter fra Barnevernsutdanninga på Lillehammer

Hamar katedralskoleskole har fått tre nye  studenter fra Barnevernsutdanninga på Lillehammer. De skal være her på praksis frem til jul og har kontor ved siden av miljøarbeider Rune Pedersen  i 2. etasje.

Vi ønsker studentene velkommen til oss!


Alle artikler