Kantina

Kantina

Biblioteket

Biblioteket

Kriseinfo

Kriseplaner

Ungdomsbedrifter

Ungdomsbedrifter
 • Undervisning
 • Skolen har et observatorium på taket
 • Modell av et interiør
 • Biologiekskursjon
 • Åpen skole
 • Brettklassen
 • Trening
 • Strikkesøyle
 • Regnvær
 • Inngangspartiet
 • Inne-ute
 • Motlys i steinskulpturen utenfor hovedinngangen
 • Elevskap


Nyheter

Speed date

Speed date

1. oktober kunne elever fra  Vg 1, Vg 2 og Vg 3 yrkesfag få lære om videre muligheter til faglig utvikling.  Det ble det satt fokus på yrkesfagene der elevene kunne få kontakt med lærebedrifter og samtidig få kunnskap om hvilke muligheter de har. Arrangementene ble en møteplass for erfaringsdeling og inspirasjon i arbeidet  fra elev – lærling – fagarbeider.
Du finner videre innhold fra dagen ved å klikke på overskriften.

EU-debatt

EU-debatt

Mandag 21. september ble det arrangert EU-debatt for skolens elever. Førsteklasse på studiespesialiserende og elever som tar fordypningsfaget Politikk og menneskerettigheter var invitert.

Innleggene ble holdt av representanter for "Ungdom mot EU" og av "Europeisk Ungdom". Vi fikk høre om mange ulemper ved EU, blant annet postdirektivet og detaljbestemmelse om type sand i sandkasser samt fasong på kjøleskap.  Europeisk Ungdom tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste.  Det ble nevnt mange grunner til hvorfor Europeisk Ungdom arbeider for å få Norge inn i det politiske Europa, blant annet medbestemmelsesrett og mulighet til å sikre norske interesser i Europa.

Debatten ble avsluttet med en uhøytidlig avstemming på sms hos alle som var tilstede.

Resultatet ble:

JA:  29%

NEI: 71%

Østerriksk utvekslingslærer

Østerriksk utvekslingslærer

Fra 7. til 20. september har skolen besøk av Anita Kutzenberger, som til vanlig underviser i tysk, historie og religion ved Bundesrealgymnasium Akademikerstraße i Salzburg. Anita synes det er spennende å få et innblikk i det norske skolesystemet.

Reise- og oppholdsutgiftene til gjestelæreren er dekket gjennom ERASMUS+-prosjektet. Du finner mer om dette ved å klikke på overskriften til artikkelen.

Kick off Learn and freeze

Kick off Learn and freeze

80 elever ved Hamar katedralskole fikk tirsdag 15. september en innføring i å lage skulpturer av is og snø. I februar skal de dekorere Stortorget i Hamar. Elever på vg1 DH, vg2 Interiør og utstillingsdesign og vg2 elektro deltok på et kick-off her på skolen i regi av Ungdoms-OL. Her jobbet de sammen i grupper med å lage figurere i snøblokker. Elevene vil samarbeide på tvers av programområder i gjennomføringen av dette prosjektet.

Resultat skolevalget 2015

Resultat skolevalget 2015

«I forhold til ved skolevalget i forbindelse med Stortingsvalget for to år siden, viser resultatet fra årets skolevalget ved Hamar Katedralskole at Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, og Rødt øker sin oppslutning. Fremskrittspartiet går mye tilbake og Høyre har litt dårligere oppslutning. Valgdeltakelsen på over 87 prosent var bra. Resultatet fra skolevalget ved Hamar Katedralskole er ofte i overensstemmelse med tendenser  i de ordinære valgene – spesielt ved stortingsvalg.  For å få landsdekkende data, er det listene til fylkestinget som blir benyttet ved alle skoler da det er lokalvalg, så derfor blir resultatet mindre reelt i forhold til kommunevalget fordi lokale valglister ikke kan benyttes.

 

Elever som hadde samfunnsrelaterte fag hjalp til med den praktiske gjennomføringen.

Du finner resultatene fra årets skolevalg og valget 2013 ved å klikke på overskriften til denne artikkelen.

Alle elever fra Hamar kommune som fyller 16 år inneværende år har stemmerett ved det kommende kommunevalget. Viktig å huske legitimasjon ved kommunestyre- og fylkestingsvalget!


Alle artikler