Kantina

Kantina

Biblioteket

Biblioteket

Kriseinfo

Kriseplaner

Ungdomsbedrifter

Ungdomsbedrifter
 • Biologiforedrag
 • Skolen har et observatorium på taket
 • Visuelle kunstfag 2
 • Biologiekskursjon
 • Åpen skole
 • Brettklassen
 • Stig Johannessen
 • Strikkesøyle
 • Regnvær
 • Inngangspartiet
 • Inne-ute
 • Motlys i steinskulpturen utenfor hovedinngangen
 • Elevskap


Nyheter

Hedmark er best i å få elever ut i lære.

Hedmark er best i å få elever ut i lære.

Læreplasskurset har i dag hatt besøk av Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre og ordfører Morten Aspeli med følge. De ville snakke litt med elevene i forhold til dette med å skaffe seg læreplass.

Foreldremøte for Vg2-elever

Onsdag 9. september er det foreldremøte for Vg2-elever både på studiespesialisering og yrkesfag.

application/pdf studiespes 212,46 kB

application/pdf Yrkesfag 201,29 kB

Høstens kommune- og fylkestingsvalg

Høstens kommune- og fylkestingsvalg

https://www.youtube.com/watch?v=LTpFYEBM6l8

Stortinget har fastsatt valgdagen til 14. september 2015. Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme om det også skal holdes valgdag søndag 13. september. 

Det skal da velges representanter både til kommunestyrer og fylkesting.

I tillegg gjennomfører Den Norske Kirke valg til menighetsrådene, det såkalte kirkevalget. Dette skjer altså på samme dag, men ikke i samme valglokale.

Første skoleuke

Første skoleuke

er endelig i gang for elevene her ved skolen. Årets førsteklassinger møtte opp i gymsalen mandag klokka halv elleve.  Onsdag var det fellesarrangement for hele skolen med underholdning fra storscenene ute og grilling ved kantinas personale. En flott dag der alle elever og ansatte fikk være med!

Planleggingsdager

Planleggingsdager

Tirsdag 11. august startet det pedagogiske personalet opp arbeidet med kommende skoleår. Rektor møtte oss med vekt på skolens hovedverdier "respekt og begeistring". Nye medarbeidere ble presentert, se bildet!  I løpet av disse fire dagene den første uka er det mye som skal på plass, blant annet skal en ny læringsplattform introduseres. På mandag håper vi at det meste er klart til elevene våre kommer!


Alle artikler