Elever stiller ut kunst i Tyskland

Elever fra Vg2 Medieproduksjon deltar på utstilling i Freiburg

Internasjonalt samarbeid

Hamar katedralskole deltar i en rekke internasjonale prosjekter. Ett av dem er et kunstprosjekt sammen med Gertrud Lockner Gewerbeschule, helt sør i Tyskland. Elevene har ulike samlinger og produserer medie- og designprodukter i samarbeid med skoleklasser i grafisk design i Freiburg. 

Faces of climate change

Utstillingen handler om hvordan unge europeere opplever å vokse opp i en tid hvor klimaet er i endring. Det fremkaller sinne, angst og frustrasjon. Samtidig har mange en følelse av håp og tro på at det går an å redusere skadene på klimaet. Utstillingen visualiserer en bevissthet om at mennesker og natur må finne en måte å leve på som ivaretar begge parter.

Media

Unge blir utsatt for mye informasjon og propaganda gjennom ulike mediekanaler. Reaksjonene kommer også til uttrykk i medieproduktene som er stilt ut. 

Du kan lese mer om prosjektet her.

Utstillingslokale med mange mennesker - Klikk for stort bildeCollage med bilder og tekst om klimaendringer - Klikk for stort bilde