Elever samler inn penger til et prosjekt i Sierra Leone

Pengene elevene samler inn går til å gjøre skoledagen tryggere og bedre for barn og ungdom.

Innsamlingsaksjon

I uke 16 har vi soldiaritetsuke her på Katta. Hver elev skal samle inn minst 100 kr hver. Ønsker du å støtte prosjektet vårt kan du vippse til: 903264, eller bruke kontonummer: 7220 05 36348

Elevene er engasjert i en rekke ulike tiltak. På bildet under ser du klasse 1STB. De har samlet inn premier og arrangerer lotteri.

FORUT og Sierra Leone

Hamar katedralskole samarbeider med bistandsorganisasjonen FORUT og samler inn penger i uke 16 til et prosjekt i Sierra Leone. 

I Sierrra Leone samarbeider FORUT med den lokale partnerorganisasjonen Pikin to Pikin og pengene vi klarer å samle inn går til å gjøre skoledagen tryggere og bedre for barn og ungdom. Bedre bygg, nye trygge toaletter. Trygge toaletter er spesielt viktig for at jenter skal møte i skolen.

Elever i et klasserom jubler bak premier på et bord - Klikk for stort bilde