Glade jenter

Det kom inn hele kr. 203 263, på tross av smitteverntiltak.

Elev får leksehjelp

Du kan få hjelp til lekser i midttimene

Hans Olav lahlum

Han oppsummerte det amerikanske valget for Vg1 ST

Gul himmel over skolen

Skolen er åpen, men med strenge regler for smittevern

Elever som danser

Elever organiserer selv dans i dansesalen på skolen hver onsdag.

Inngangspartiet til kantina

Skolen åpner gradvis opp tilbudene, med fortsatt strengt smittevern

Elev med VR-brille

Bli med på midttimene!

Gul himmel over skolen

Vi går over til gult smittevernnivå i uke 47.

Skolens foaje

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Til toppen