Velkommen til skolestart 2022!

Alle elever møter på skolen mandag 15. august. 

Oppmøte første skoledag

Alle elevene møter mandag 15. august. Klassene har forskjellige oppmøtesteder og tidspunkt:

Vg1

Elevene på Vg1 møter i gymsalen ved hovedinngangen. Etter en kort mottakelse vil de deles inn i klasser og gå videre til klasserom.  
Det er to ulike oppmøtetidspunkt, og du får SMS senest dagen før  for hvilke tidspunkt som gjelder for deg. 

Følgende Vg1 elever møter kl: 08.30 

1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1ELA, 1ELB, 1ELC, 1TIA, 1TIB, 1TIC, 1DT og GSA, GSB, GSC, GSD

 Følgende Vg1 elever møter kl: 09.00 

 1STE, 1STF, 1STG, 1KDA, 1ME,1FDA, 1FDB, 1IMA, 1IMB, 1SRA, 1SRB   

Vg2 

Alle Vg2-elever møter kl. 09.30. Elevene møter direkte i klasserom der kontaktlærer møter dem. Klassenavn og romnummer blir lagt ut før skolestart. 

Vg3 

Alle Vg3-elever møter kl.10.30. Elevene møter direkte i klasserom der kontaktlærer møter dem. Klassenavn og romnummer blir lagt ut før skolestart. 

Oppstartsdager for Vg1

Alle Vg1-elever starter med tre dager der fokuset er å bli kjent med klassen og skolen. Målet er at dette skal få deg til å bli raskt trygg og trives i klassen din.

VIP-makker

Alle Vg1-elever vil oppleve å få en medelev som makker. hensikten er å motvirke utenforskap og fremme trivsel. Kontaktlærerne vil gi mer informasjon om dette ved skolestart. Ordningen vil også gjelde noen av de andre Vg2- og Vg3-klassene.

Hvor er rommet mitt?

Alle rom har et firesifret nummer, for eksempel 2435.
Se oversikt over hvor rommene ligger i skolebygget.

Går du i Vg2 eller Vg3?
Her er oversikt over hvor du skal møte opp. (PDF, 101 kB)

Velkomstbrosjyre

Vi ønsker både nye og tidligere elever velkommen til nytt skoleår!

Du kan laste ned en brosjyre (PDF, 919 kB) som viser hva skolen står for, en hilsen til deg fra rektor, bilder fra skolen, litt om våre holdninger og verdier, et kart over skoleområdet og en oversikt over utdanningsprogrammene våre. Se også Om skolen.

Elevskjemaet

Hvert år ved skolestart skal alle elever sende inn et digitalt skjema som kalles Elevskjema. Her bekrefter du at du har lest ordensreglementet, utlånsreglementet og kjenner til personvernerklæringen til Innlandet fylkeskommune.

Les mer om Elevskjemaet

Elev-PC

Alle elever i videregående skole må ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet.

Du trenger ikke å foreta deg noe før skolen starter, men rett etter skolestart må du som er Vg1-elev velge hvilken ordning du vil ha:

1. Elev-PC fra Innlandet fylkeskommune

Du kan bruke en bærbar PC fra fylkeskommunen mot å betale en årlig egenandel som tilsvarer den laveste satsen på utstyrsstipendet fra Lånekassen (1118 kroner kommende skoleår). 
PC-en blir din når du har betalt egenandelen i tre år.

2. Egen datamaskin

Du kan bruke din egen private datamaskin, forutsatt at den har skjerm og ytelse som tilfredsstiller kravene innenfor ditt utdanningsprogram. 

Les mer om PC-ordningen 

Aktivere brukerkonto i Innlandet

For å kunne bruke våre digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

Les hvordan du aktiverer Innlandet-bruker

Visma InSchool

Innlandet fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system på de videregående skolene. 

Visma InSchool vil være en del av skolehverdagen din. Her finner du viktig informasjon som timeplan, fravær, anmerkninger og karakterer. 

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Gratis læremidler

Fylkeskommunen har ansvar for at alle elever får låne nødvendige trykte og digitale læremidler.

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend

Skoleskyss

Alle elever i videregående skole som trenger skoleskyss til og fra skolen må søke om det hvert år. Du har krav på gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen.

Du må søke selv via «MinSkyss» som er en nettbasert løsning. Det er viktig at du følger med på statusen for søknaden din. 

Les mer om skoleskyss i videregående skole

Skoleferier og fridager

Her ser du skoleruta for kommende skoleår

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Hjelp og rådgivning

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Parkering

Det er flere parkeringsplasser ved skolen, men vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport hvis du kan.

Les mer om parkering ved skolen

Personvern

For å kunne kommunisere med foresatte innhentes informasjon om foresatte fra Folkeregisteret.

Les mer om hvordan Innlandet fylkeskommune behandler personopplysninger

Rektors hilsen

Rektor Ingvild Rønn Sætre ønsker deg velkommen til Hamar katedralskole!

Les rektors hilsen

Velkommen til skolestart!

Brosjyrer ved oppstart

Til toppen