Trenger du tilrettelegging ved prøver?

Søknadsfristen er 1. desember

Søkeprosess

  • Søknaden opprettes av eleven i dataprogrammet VIS. Dette må gjøres for hvert skoleår.
  • Du må legge ved en sakkyndig uttalelse som anbefaler tiltaket det søkes om. Dette dokumentet må legges ved søknaden for å bli behandlet.
  • Så fort søknaden er behandlet vil du få et varsel i VIS. I tillegg sendes det ut et elektronisk brev med svar på om søknaden er innvilget eller ikke.

Har du dysleksi?

Vi prøver å tilstrebe at elever med dysleksi bruker et eget skriveprogram, noe som kan være til god hjelp for eleven gjennom hele skoleåret. For de elevene som har fått innvilget bruk av eget skriveprogram må oppgaven legges til som PDF-fil på minnepinne.

Noe mer du lurer på?

Tiltakene skal ikke gi fordeler for eleven, kun kompensere for plager/problemer ved gjennomføring av eksamen/ prøver. Spørsmål? Ta kontakt med Mette Johnsen i 3. etg. på Elevtjenesten.

Eksamen - Klikk for stort bilde

Til toppen