Snart eksamen

Mange elever har ikke hatt eksamen på videregående skole tidligere.

Trygghet er viktig

Skriftlig eksamenstrekk blir kunngjort for elevene 12. mai. Så å si ingen av våre elever har vært oppe til eksamen på skolen vår tidligere. Det derfor viktigere enn før å forberede elevene godt på selve eksamensgjennomføringen, slik at de ikke blir for utrygge. 

Kunngjøringsdatoer for muntlig eksamen

•    31. mai kl. 09.00 - eksamensdag 2. juni
•    2. juni kl. 09.00 - eksamensdag 6. juni
•    7. juni kl. 09.00 - eksamensdag 9. juni
•    12. juni kl. 09.00 - eksamensdag 14. juni
•    13. juni kl. 09.00 - eksamensdag 15. juni 
 

Informasjon på nettet

Innlandet fylke har lagt ut informasjon om gjennomføring av eksamen. Her står det hvilke nettsteder alle har tilgang til under eksamen, råd om bruk av nettbaserte hjelpemidler, tekniske krav og nedlasting av notater før eksamen for elever.

Utdanningsdirektoratet har også lagt ut mye infomasjon om eksamen. Her får du informasjon om krav som stilles til ulike eksamener, bruk av hodetelefoner etc.

Tomme pulter i en gymsal på Katta - Klikk for stort bilde