Russ 2020 – regler fra Innlandet politidistrikt

Det blir en annerledes russetid i 2020, og årets russ må tenke mer på smittevern enn fest og moro.

Her er russereglene fra Innlandet politidistrikt:Klikk for stort bilde Mostphotos

Hva må du huske på som russ 2020?

 • Russen må forholde seg til norske lover og regler, slik som alle andre. Dette gjelder alt ifra ordensforstyrrelser, vold, støy, nattero, smittevern og rusmidler, til trafikkregler og forsøpling. Politiet er verken snillere eller strengere med russen enn befolkningen ellers.
 • Dere må forholde dere til helsemyndighetenes anbefalinger om maksimum 5 personer samlet med to meters avstand, vaske hender og ikke dele flaske.
 • Ikke del ut russekort nå – dette kan overføre smitte.

Hva kan og vil politiet gjøre?

 • Løse opp ansamlinger av russ i buss/bil, eller andre steder hvis anbefalingene fra helsemyndighetene ikke blir overholdt.
 • Stoppe fester, hvis dere ikke forholder dere til anbefalingene fra helsemyndighetene.
 • Gi pålegg, det vil si at dere plikter å etterkomme det som politiet har bestemt. Det er straffbart å ikke følge dette og det kan føre til anmeldelse. Hvis russen bryter norsk lov, så vil vi reagere som vanlig etter alvorlighetsgrad.
 • Gi kjøreforbud for russebusser/-biler, hvis gjentatte pålegg knyttet til trafikkforhold eller støy ikke er etterkommet.
 • Vi kommer ikke til å stoppe russ som fester, så lenge dere forholder dere til anbefalingene fra helsemyndighetene og opprettholder normal ro og orden.

Politiet anbefaler:

 • Å la russebussen/-bilen stå. Hvorfor? Fordi det er vanskelig å holde to meters avstand selv i en buss eller bil.
 • Bær russedressen med stolthet etter mange års skolegang. Dette er ikke en uniformering for fri festing.
 • Tenk kreativt, og bruk sosiale medier – gjennomfør forskjellige "russeritualer" på en måte ingen har gjort før dere!

Husk nettvett, og hva som er delbart!

 • Begrens inntaket av alkohol, fordi rusmidler ofte påvirker vurderingene dine.
 • Følg lover, regler og anbefalinger som gjelder – slik at dere får vist frem hvor ansvarsbevisste dere er!

Dere er et russekull som kommer til å bli husket, på en god måte!

Hilsen politiet

Til toppen