Planleggingsdag fredag 3. februar

Elevene har fri fra skolen

Planleggingsdag

Fredag 3. februar er satt av til planlegging og utviklingsarbeid for lærerne. Temaer som skal tas opp er blant annet opplæring av minoritetsspråklige og bruk av kunstig intelligens i undervisningen. I tillegg settes det av tid til at de ulike fagmiljøene kan arbeide med opplæring innen sine ulike fagfelt. 

null - Klikk for stort bilde

Til toppen