Plan for undervisning på skolen og bokinnlevering

Her kommer plan for uke 23, 24 og 25.

Oppdatert 3/6

Alle på skolen fra 5.juni

Vi viser til brev 26. mai med plan for undervisning og bokinnlevering for uke 23–25. Den 29. mai fikk vi nok en ny smittevernveileder for videregående skole som åpner opp for at hele klasser kan ha undervisning sammen. Vi har derfor justert våre planer. 

På skolen

Tabellen nedenfor viser når de ulike klassene skal ha undervisning på skolen. Markert med grønn. Fra 4. juni skal flere klasser ha undervisning på skolen (alle endringer med rød skrift). Fra 5. juni skal alle elever ha undervisning på skolen. Fjernundervisningen opphører fra og med 5. juni.

Bokinnlevering

2., 3., og 4. juni: Elever som har bokinnlevering har dette som eneste aktivitet disse dagene. Se gul farge i tabellen. Alle møter kontaktlærer til fastsatt tidspunkt utenfor biblioteket. Fra 5. juni vil bokinnlevering foregå etter oppsatt plan parallelt med undervisningen.

Klikk for stort bilde 

 

 

Klikk for stort bilde

Kantina er stengt.

Elevene må ta med matpakke og drikke selv. Elevene skal spise i klasserommene.

Biblioteket

er kun åpent for bokinnlevering.

Kroppsøving

Kun uteaktiviteter.

Innganger til skolen

Elevene går inn den inngangen på skolen som er nærmest det klasserommet de skal ha undervisning i. Adgangskortene skal brukes. Det er kun hovedinngangen, inngang sør, som er åpen og kan brukes uten adgangskort.

Rengjøring

Skolen blir rengjort daglig med fokus på overflater og håndtak. Toaletter blir rengjort to ganger daglig.

Smitteverntiltak

Alle må ta ansvar!
1) Syke personer skal ikke være på skolen 
2) God håndhygiene og forsterket renhold
3) Kontaktreduserende tiltak. Det er viktig at alle tar ansvar for å holde 1- meter avstand utenfor klasserommet. Husk å følge oppmerking i fellesareal som viser «gå-retning».

Hygienetiltak

Det er håndsprit ved alle innganger/utganger – «Sprit inn – sprit ut»
Det er satt ut ekstra tørkepapir og to typer desinfeksjonsmiddel, overflatedesinfeksjon og hånddesinfeksjon, i alle klasserom slik at elever kan sprite hendene og tørke overflater.

Veileder om smittevern

for ungdomsskole og videregående skole under covid.19-utbruddet 2020 blir gjennomgått med elevene. Se lenke: Smittevern

Skoleskyss

Alle skolerutene kjører som normalt, men kapasiteten er halvert. Vi oppfordrer elever og foresatte til å ordne alternativ transport. Vi er usikre på hvordan redusert kapasitet vil påvirke våre elever når alle andre skoler også åpner opp igjen. Ta kontakt med skolens resepsjon dersom utfordringer på tlf. 62 54 42 00.

Nytt kjøremønster

I perioden 8. juni til 16. august vil Ringgata bli stengt mellom Furubergvegen og Aluvegen. Innkjøring til Hamar katedralskole vil bli vestfra, fra Ringgata via Furubergvegen. Dette i forbindelse med at Hamar kommune i samarbeid med Hias skifter ut gamle vann- og avløpsledninger. Se lenke på kommunens hjemmeside.

Avslutningsseremonier for avgangselever

blir uten foresatte grunnet koronasituasjonen. Vi vil med dette benytte anledningen til å takke foresatte for godt samarbeid, og ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Ingvild Rønn Sætre, rektor

Elever på vei til skolen - Klikk for stort bilde  

Til toppen