Nye regler for undervisning på skjerm

Elevene skal ha kamera skrudd på ved undervisning på Teams, dersom læreren ønsker det.

Bakgrunn

Elever og lærere har møttes mye på skjerm dette året. Det har derfor vært behov for å lage retningslinjer for bruk av kameraer.

Det er mange grunner til at kamera bør være på mest mulig, og fylket har nå laget egne retningslinjer for dette:

Retningslinjer for bruk av kamera ved nettbasert undervisning i Microsoft Teams

12. februar 2021

Formål med at elever har kamera på ved nettundervisning er å: 

 • øke elevenes læringsutbytte
 • bidra til at elevene føler sosial tilhørighet
 • bidra til at lærerne enklere kan tilpasse og gjennomføre undervisningen
 • bidra til et lærerne får et bedre grunnlag for individuell vurdering av elevene
 • bidra til at læreren kan sjekke hvem som er til stede i det digitale klasserommet

Retningslinjer for elevene

 • Elevene skal få informasjon om formålene med å ha på kamera, og hva de skal gjøre hvis det foreligger en spesiell situasjon som gjør at de ikke kan eller ønsker å ha på kamera.
 • Elevene skal ta det opp med læreren i forkant av undervisningsøkta, hvis de på grunn av sin spesielle situasjon ikke ønsker å ha kamera på.
 • Elevene skal informeres om hvordan de bruker bakgrunnsfilter i Teams, skrur mikrofon av/på og bruker hodetelefoner/øreplugger hvis de har dette, slik at de kan skjerme andre i husstanden og hindre medelever og læreren å se og høre hjemmeforholdene.
 • Elevenes lovbestemte rettigheter og plikter og skolens ordensreglement gjelder også ved nettundervisning.
 • Ifølge opplæringsloven skal eleven møte fram og delta aktivt i opplæringa, slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget. Manglende frammøte og aktivitet kan påvirke karaktergrunnlaget til eleven.

Ordensreglement

Ordensreglementets § 5.2. Atferd, presiserer følgende:

 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon o.l.
 • Elevene skal ikke ta eller formidle bilde, lyd eller video av elever og ansatte uten tillatelse fra den eller de det tas lyd/bilde/opptak av. Dette gjelder også lyd/bilde/opptak i undervisningssituasjonen.

Retningslinjer for lærerne

 • Lærerne vurderer når det nødvendig for elevene å ha på kamera for å oppnå de formålene som er beskrevet. Når det er mulig bør det benyttes metoder som fjerner eller reduserer behovet for at elevene har kamera på.
 • Lærerne vurderer og avgjør forespørsler fra elever som på grunn av sin spesielle situasjon ikke ønsker å ha kamera på.
 • Lærerne og elever skal ikke ta opptak av elever i forbindelse med nettundervisningen.
 • Lærerne må påse at personvernet til alle elever ivaretas på tilsvarende måte ved hybridundervisning som ved nettundervisning.

Mer informasjon

Elevenes rettigheter og plikter

Ordensreglement for videregående skoler i Innlandet fylkeskommune

Elev foran PC - Klikk for stort bilde

Til toppen