Gjorde stas på ansatte

Ansatte på skolen, som har jobbet mer enn 25 år i fylket, ble feiret fredag 26. februar

Ny tradisjon

Det nye Innlandet fylke har innført en tradisjon om at alle som har jobbet sammenhengende i Hedmark eller Oppland fylke mer en 25 år skal få en gave og en takk for sin innsats. Dette har vært planlagt på Hamar katedralskole en god stund, men smittevernet har ført til gjentatte utsettelser. På fredag ble de aktuelle ansatte samlet, og siden dette ble innført nylig, var det en stor gruppe som fikk sin påskjønnelse. 

Ansatte hedret etter 25 års tjeneste - Klikk for stort bildeAnsatte hedret etter 25 års tjeneste Hamar katedralskole

Ansatt i 40 år 

Tove Hennie er en av de på skolen som har vært ansatt lengst i fylket. Hun var ferdig utdannet i 1979 og begynte sin karriere på Trysil videregående skole etter to år ved Tåsen skole i Oslo. Dette er en lærer med bred faglig bakgrunn: kunsthistorie, sosialpedagogikk, norsk og organisasjon og ledelse. Også høyskolen i Bergen har dratt nytte av Toves kompetanse. I tillegg har hun arbeidet som avdelingsleder i 14 år, både på Ankerskogen videregående skole og senere på Hamar katedralskole, og bidratt med å utvikle tverrfaglige team som metodikk. I 2001 var hun ansvarlig for å starte opp Medier og kommunikasjon, et studieprogram som har vært populært på Hamar.

Samarbeid er viktigere enn noen gang

– Det er moro å se entusiasmen hos nyansatte lærere, sier Tove. Arbeidslivet i dag krever nye måter å organisere seg på og det er viktig å kunne jobbe på tvers av kulturer og. fagområder. Denne tenkningen har gradvis inntatt videregående skole. Det er vanligere enn før at lærere ser lenger enn sitt eget fag når de skal undervise elevene.

Tove Hennie under feiringen på biblioteket fredag 26. februar - Klikk for stort bildeTove Hennie under feiringen på biblioteket fredag 26. februar Hamar katedralskole

Kultur er viktig

De estetiske fagene står Toves hjerte nærmest, og hun er opptatt av at disse fagene befestes. – Det har vært viktig for meg at vi lærer eleven opp til å kjenne sin egen kultur og sette denne inn en større sammenheng, sier hun. 

Til toppen