Elever på Hamar katedralskole vant pris

Organisasjonen «Ung i trafikken – Ingen venner å miste» arrangerer hvert år en konkurranse de kaller Death Trip.

Rus og bilkjøring

Death Trip handler om å forebygge kjøring i ruspåvirket tilstand. Deltagerne i konkurransen skal lage et medieprodukt som kan bidra til økt bevissthet om hva rus gjør med oss i trafikken. Prisen ble utdelt tirsdag 10. mai i Oslo.

Dataspill

Beste interaktive produkt i den landsomfattende elevkonkurransen Death Trip var #NoExtraLife, et dataspill utviklet av Simen Johansen og Christoffer Langseth i klassen Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Elever vant mediepris - Klikk for stort bilde

Til toppen