Brev fra utlandet

Våre elever brevveksler med elever i Frankrike, Spania og Tyskland

Ingen språkreise til Frankrike dette skoleåret

Å lære språk i klasserommet er en ting, å lære språk i språkområdet noe helt annet. Vg2-elevene med fransk som fremmedspråk, skulle egentlig reist til Mâcon i Frankrike i september, og fått besøk selv i mars.

Brev og digital post i stedet for besøk

Selv om reisen ikke lot seg gjennomføre, har elevene likevel hatt kontakt med Frankrike gjennom brevskriving. De franske elevene har laget små filmsnutter hvor de på fransk viser oss byen sin. Siden vg2-elevene ikke har fransk neste år, har de franske elevene gått i arv til årets vg1-elever. Nå er det disse som skriver brev, og er i ferd med å lage små filmer som presenterer skolen vår og Hamar by. Og kanskje får disse elevene reist til Frankrike neste skoleår. 

Samarbeid med spansk skole

I et koronapreget skoleår har også vg1-elevene våre som studerer spansk, hatt digital kontakt med det spanske språket. Vi har en samarbeidsskole i Valencia i Spania som spansklærerne våre har etablert et godt samarbeid med dette året. Våre elever har sendt e-poster til Valencia, og de har fått svar tilbake. Vi håper å utvikle kontakten med denne skolen når verden åpner skikkelig opp igjen.

Brev på tysk

Hamar katedralskole samarbeider også med en skole i Bremen, og elever som studerer tysk brevveksler med elever. På tysk, selvsagt.

Spanskklasse - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen