Beredskap ved atomulykke – jod-tabletter til elever under 18

Om det oppstår en atomulykke, vil elever under 18 år få utdelt jod-tabletter på skolen – hvis myndighetene bestemmer det.

Dersom myndighetene bestemmer at det skal iverksettes tiltak etter en atomulykke, vil Hamar katedralskole sørge for utdeling av jod-tabletter på vegne av Hamar kommune.

Er du over 18 år?

Skolen har jod-tabletter for utdeling bare til elever som ikke har fylt 18 år. Det forventes at elever over 18 år sørger for jod-tabletter selv.

Sannsynligvis ikke behov

«Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.
Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.
Avstanden er så stor at det mest sannsynlig ikke vil bli nødvendig å bruke jod-tabletter.»
(Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

Informasjon om jod-tabletter ved atomulykker (DOCX, 229 kB)

 Jodtabletter - Klikk for stort bilde Jodtabletter https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Til toppen