Aktuell koronainformasjon

Hamar katedralskole er på gult nivå i uke 39. Her finner du mer informasjon om selvtesting og testing.

Endringer i tiltaksnivå gjøres i samarbeid med beredskapssjefen på fylkesnivået.

Hurtigtester som deles ut på skolen

På oppfordring fra samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen deles det jevnlig ut selvtester til elever ved skolen. Dette for å redusere risiko for smitte. Du kan lese mer om dette her: Utdeling av hurtigtester.

I uke 39 er det tilbud om selvtesting for alle skolens elever ved skoledagens slutt mandag og fredag.

Selvtesting som erstatning for smittekarantene

Selvtesting kan erstatte smittekarantene for barn og unge. Her kan du lese mer om informasjonsflyt og ansvarsområder ved positive smittetilfeller blant barn og unge: Iverksetting av selvtesting (PDF, 22 kB)

Ved selvtesting istedenfor karantene gjennomfører du tre selvtester over en femdagersperiode. Her kan du lese mer om hva du gjør ved negativ og positiv test: Flytskjema ved negativ og positiv selvtest (PDF, 86 kB)

Dersom testingen er erstatning for karantene, skal selvtestene hentes på Hamar rådhus.

Ved symptomer eller mistanke om smitte bør man fortsatt testes med ordinær test (PCR) på kommunens teststasjon.

Mer informasjon om testing i stedet for karantene i Hamarregionen.

Hamar Katedralskole er på gult nivå

Vi minner om trafikklysmodellen for videregående skole: Veileder om smittevern for videregående skole

  • Ingen syke skal møte på skolen 
  • God hygiene 
  • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).Gult nivå - Klikk for stort bildeGult nivå Hamar katedralskole


 

Til toppen