Ungdom i Innlandet sier sin mening!

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Innlandet blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Resultater fra skolekonkurranser 2020

Elever fra Vg1 og Vg2 på ulike yrkesfag deltok tirsdag 28. januar på skolekonkurranser på skolen.

Skolen er fyrtårnssertifisert

Hamar kommune overrakte i dag en plakett som bevis på at skolen oppfyller kravene til å være miljøfyrtårn. Skolen ble miljøsertifisert 2020 Hamar katedralskole

Til toppen