Det planlegges ny jernbane tvers gjennom Hamar. Elevene ble i dag oppfordret til å si sin mening.

Skolen ble miljøsertifisert 2020

Hamar kommune overrakte i dag en plakett som bevis på at skolen oppfyller kravene til å være miljøfyrtårn.

Den 28. januar kl. 17 er alle invitert til se studietilbudene våre neste skoleår.

Elever i Vg Medieproduksjon viser portretter i en fotoutstilling på Hamar kulturhus

Vi som jobber på Hamar katedralskole ønsker alle en riktig god juleferie. 

Videregående skoler i Innlandet fylke har fått nye nettsider. De nye nettsidene skal gjøre det enda lettere å finne den informasjonen du er ute etter.

Opplev skolen med alle sine studietilbud! Vi ønsker særlig søkere til Vg1 og deres foresatte velkommen.

Til toppen