Velkommen til Hamar katedralskole!

Hamar katedralskole skal gi elevene rike muligheter for vekst og utvikling slik at ungdommene er godt forberedt på videre utdanning og arbeidsliv. Vi arbeider for at elevene skal bli gode samfunnsborgere.

Hamar katedralskole er en populær videregående skole med ca. 1250 elever og 185 ansatte. Ved vår skole vil du oppleve et mangfold av ressurser og muligheter.

Vi er en stor og moderne skole med flotte fasiliteter både inne og ute. Skolen har gode klasserom, velutstyrte verksteder og flere auditorier. Fellesarealene som bibliotek og kantine gir rom for gode møteplasser.

Skolen har et bredt fagtilbud med ni utdanningsprogram og elevene fordeler seg nokså jevnt mellom studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfagliges studieprogram. Vi har også integreringsklasser for elever med kort botid i Norge.

Vi arbeider for å skape trygge og gode fellesskap. Læring er en aktiv prosess som krever stor innsats. Det er sammen med andre at gode læringsprosessene skjer og blir til. Læring og trivsel vil avhenge av hvordan du selv, i fellesskap med andre, gjør jobben din.

Hamar katedralskole har et utstrakt samarbeid med næringslivet både lokalt og internasjonalt. Våre elever har muligheter for å søke seg til praksisplasser eller utvekslingsprogram av kortere varighet gjennom Erasmus-programmet.

Skolens verdier respekt og begeistring skal prege våre holdninger og handlinger: Alle betyr noe! Akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell.  Akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag. Og akkurat ditt engasjement og din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Velkommen til innlandets største videregående skole!


Med hilsen
Ingvild Rønn Sætre
Rektor

Rektor på Hamar katedralskole, Ingvild Rønn Sætre - Klikk for stort bilde