Makkerskap

Alle elever i Vg1, og enkelte klasser i Vg2 og Vg3, deltar i VIP Makkerskap. Tiltaket er ment for å hindre utenforskap og styrke klassemiljøene.

Hva er VIP Makkerskap?

VIP Makkerskaper et tiltak for et godt læringsmiljø og en trygg skolestart. I korte trekk innebærer tiltaket at kontaktlærer deler klassen i makkerpar og makkergrupper fra første skoledagav. Makkerpar og makkergrupper har bestemte oppgaver knyttet til hverandre, og inndelingen benyttes også til faglig samarbeid.

Etter tre uker byttes makkere og makkergrupper, og ordningen rullerer gjennom hele skoleåret, eventuelt i minst ni uker. I forbindelse med makkerbyttene gjennomføres det enkle øvelser i samarbeid og kommunikasjon.

Bedre skolestart for alle

Elevene bruker ofte mye energi de første ukene av skoleåret på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIP Makkerskapallerede første skoledag kan det være lettere å skape et inkluderende og trygt klasserom hvor det er fokus på fellesskap. Trygge sosiale relasjoner i klassen gir også gode forutsetninger for å jobbe med fag.

Gjennom VIP Makkerskap får elevene øvelse i å samarbeide med ulike medelever. VIP Makkerskap handler om å øke elevenes sosiale kompetanse og styrke læringsmiljøet.

Hvem står bak?

Bak VIP Makkerskap står tjenesten VIP Psykisk helse i skolen. De er finansiert av Helsedirektoratet og tilbyr ulike programmer og tiltak gratis til skolene med mål om å fremme god psykisk helse for skolens elever. VIP Makkerskap er et av de mest brukte tiltakene i arbeid med psykisk helse i skolen og får veldig gode tilbakemeldinger fra skolene som benytter det.