Om Hamar katedralskole

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Skolen ligger i et boligområde nord for sentrum.

360˚ omvisning på skolen

Respekt

Alle på skolen skal vise respekt og anerkjennelse for hverandre. Vi skal akseptere og anerkjenne at folk er forskjellige og inkludere hverandre. På den måten viser vi respekt for den enkeltes verdighet og integritet.  

Begeistring

Begeistring kjennetegnes av engasjement og glede. Med begeistring som drivkraft er alt mulig. Vi ønsker at alle på skolen skal oppleve et godt læringsmiljø, preget av motivasjon, drivkraft og begeistring.

Åpenhet

Noe av det viktigste for oss er å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle, hvor lærere, administrativt ansatte og elever bidrar sammen. Et godt fellesskap er avhengig av åpenhet og at vi forteller hverandre om det som skjer i hverdagen.

 

Åpen digital skole januar 2022

 

Brosjyre om skolen

Vi har laget en liten brosjyre (PDF, 1015 kB) for våre nye elever, som viser hva vi står for og hvilke utdanningsprogram vi har.

Skolebygget

Skolen er på ca 25 000 kvm og består av flere fløyer og spesialrom. Kartet under viser de ulike inngangene til bygget, hvor du finner P-plasser og ohedveier gjennom bygget (gul strek).

Kart - Klikk for stort bilde

Til toppen