Om Hamar katedralskole

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Skolen ligger i et boligområde nord for sentrum.

Høy kvalitet

Hamar katedralskole skal være en skole med høy kvalitet på arbeidet som utføres, og det forplikter både elevene og skolens ansatte. Samarbeid mellom elever, lærere, ledelse og foresatte gir skolen et godt rykte.

Klikk for stort bilde

Respekt

Alle på skolen skal vise respekt og anerkjennelse for hverandre. Vi skal akseptere og anerkjenne at folk er forskjellige og inkludere hverandre. På den måten viser vi respekt for den enkeltes verdighet og integritet.  

Begeistring

Begeistring kjennetegnes av engasjement og glede. Med begeistring som drivkraft er alt mulig. Vi ønsker at alle på skolen skal oppleve et godt læringsmiljø, preget av motivasjon, drivkraft og begeistring.

Åpenhet

Noe av det viktigste for oss er å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle, hvor lærere, administrativt ansatte og elever bidrar sammen. Et godt fellesskap er avhengig av åpenhet og at vi forteller hverandre om det som skjer i hverdagen.

Skolebygget

Skolen er på ca 25 000 kvm og består av flere fløyer og spesialrom. Vi har derfor laget en app (Katta) med en romfinner, som guider elever og besøkende til rett sted. Kartet under viser de ulike inngangene til bygget og basene til de ulike studieprogrammene:

Tegnet kart over Hamar katedralskole - Klikk for stort bildeTegnet kart over Hamar katedralskole Jørgen Rogne

Velkommen til Hamar katedralskole! 

Til toppen