Om Hamar katedralskole

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Skolen ligger i et boligområde nord for sentrum.

360˚ omvisning på skolen

Brosjyre om skolen

Du kan laste ned en brosjyre om Hamar katedralskole (PDF, 919 kB) som viser hva vi står for og hvilke utdanningsprogram vi har.

Kortfilm om skolen

Skolebygget

Skolen er på ca 25 000 kvm og består av flere fløyer og spesialrom. Kartet under viser de ulike inngangene til bygget, hvor du finner P-plasser og hovedveier gjennom bygget (gul strek).

Kart - Klikk for stort bildeVåre verdier

Respekt
Alle på skolen skal vise respekt og anerkjennelse for hverandre. Vi skal akseptere og anerkjenne at folk er forskjellige og inkludere hverandre. På den måten viser vi respekt for den enkeltes verdighet og integritet.  

Begeistring
Begeistring kjennetegnes av engasjement og glede. Med begeistring som drivkraft er alt mulig. Vi ønsker at alle på skolen skal oppleve et godt læringsmiljø, preget av motivasjon, drivkraft og begeistring.

Åpenhet

Noe av det viktigste for oss er å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle, hvor lærere, administrativt ansatte og elever bidrar sammen. Et godt fellesskap er avhengig av åpenhet og at vi forteller hverandre om det som skjer i hverdagen.Klikk for stort bilde

Skolens historie

Hamar bispesete ble opprettet 1152/53, og ved alle bispekirker skulle det være et domkapittel, eller kollegium av prester. Det var domkapittelet som fikk ansvaret for utdanning av prester, og derfor ble det opprettet katedralskoler for å ta seg av presteutdanninga. Det finnes ikke kilder om skolen på Hamar før i 1333, men tradisjonelt dateres skolen fra 1153. Hamar katedralskole er dermed en av de eldste skolene i Norge.

Én av fem katedralskoler i Norge

Katedralskoler ble opprettet i Nidaros (Trondheim), Christiania (Oslo), Bergen og Stavanger, i tillegg til Hamar. Skolen gikk under det latinske navnet Schola cathedralis hamarensis.

Etter hvert fikk samfunnet behov for andre skrivekyndige som kunne gå inn i statsadministrasjonen. Også handelsmenn måtte kunne lese og skrive, og skolen fikk også verdslige elever. Den første skolen lå ved siden av katedralen på Domkirkeodden. I 1536 kom reformasjonen til Norge, men det ble bestemt at skolen skulle fortsette.

Flyttet og slått sammen med Christiania (Oslo)

I 1567 ble katedralen ødelagt av svenskene. I 1584 ble skolen flyttet til Vang utenfor Hamar, der den fortsatte fram til 1602 da ble den slått sammen med Christiania katedralskole. Hamar katedralskole har derfor ikke en sammenhengende historie på Hamar.

Tilbake til Hamar

Hamar by ble gjenopprettet i 1848, og i 1876 fikk byen gymnas under navnet Hamar offentlige skole for høyere allmenndannelse. I 1936 søkte skolen om å ta tilbake navnet Hamar katedralskole.

Tre skoler har blitt én skole

1. januar 2004 ble Ajer videregående skole slått sammen med Hamar katedralskole. 1. januar 2006 ble Ankerskogen videregående også en del av skolen. Alle disse skolene har lang tradisjon i Hamars skolehistorie.

Ajer videregående skole ble grunnlagt i 1938 som Hamar handelsgymnasium. Ankerskogen videregående skole kunne feire sitt 50-års jubileum i 2005. Det gamle navnet Hamar katedralskole ble beholdt. 

En av Innlandets største videregående skoler

Hamar katedralskole ble høsten 2008 fysisk samlet i det nye skolesenteret på Ajer. Høsten 2007 startet skolen opp i nytt skoleanlegg. Høsten 2008 ble siste byggetrinn tatt i bruk, og skolen samlet all aktivitet i ett skoleanlegg.

Hamar katedralskole har plass til ca. 1440 elever og 240 ansatte. Skolen har et areal på 25 000m², og kostet rundt 600 millioner kroner.