IKT-support for elever

Kontakt

Åpningstider

IKT på skolen er åpent fra kl. 08.00 til 15.30 alle skoledager.

Skader

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC, må du ta kontakt med IKT på skolen så fort du kan.

Tyveri

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til IKT umiddelbart. Si også i fra til kontaktlæreren din.

Du må så raskt du kan anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til IKT.

Om PC-en dukker opp igjen, så må du også si i fra til IKT med én gang. 

Betaling

Om PC-en er levert av fylkeskommunen, må du betale for å bruke den. Du får faktura på årlig egenandel.

Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt IKT.

Spørsmål

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

IKT-support på Katta - Klikk for stort bilde