Elevråd

Elevrådet blir valgt for hvert skoleår. Elevrådet skal bidra til at du trives og lærer mest mulig på skolen, og har jevnlige møter med skolens ledelse.

I hver klasse velges det en kontaktelev. Kontakteleven skal bringe saker og meninger fra sin klasse videre til elevrådet. Elevrådet diskuterer saken, og dersom de mener det er en viktig sak, tar de den videre til ledelsen med mål om å få til en endring. 

Elevråd 2020/2021:

LEDER 
Oda Valland Nordli 

NESTLEDER 
Lukas Kittil Onsager Rukan 

SEKRETÆR 
Tiago Brito Coelho 

VG1-REPRESENTANT 
Fred Mørk 

VG2-REPRESENTANT 
Maren Mørkved Andersen 

VG3-REPRESENTANT 
Frederik Ayebah Evensen

GS-REPRESENTANT
Ali Omar Almakhzoum 

VARA GS-REPRESENTANT
Fatumo Mohamud Hashi

1. ÅPEN PLASS
Tinus Sebastian Kippenbroeck 

VARA 1
Idun Busterud Sandal 

2. ÅPEN PLASS
Sigurd Vetaas Korsgård 

VARA 2
Sara Løvlien 

Har du lyst til å være med i elevrådet?

Elevrådet velges for hvert skoleår. Hvis du har lyst til å være med i elevrådet neste år, så prøv å bli kontaktelev for din klasse, og vær litt frampå når elevrådet skal velges. 

Kontaktperson i skoleledelsen

Atle Kornberg a.kornberg@hedmark.org

Til toppen